Qáida núráníja 

Tanwín je dvojitá fatha, dvojitá kasra a nebo dvojitá damma. Píše se na konci některých arabských slov (z pohledu gramatiky označuje neurčitost slova). Anglicky se tento jev nazývá nunation, česky se překládá jako nunace. Jedná se vlastně o připojení hlásky "n" na konec slova.

V této lekci se procvičuje čtení písmen nesoucích damma a následně celých slov, ve kterých se nachází všechna tři harakát. Jedná se o přímé čtení, tj. tahadží an-nadhar. Všimněte si, že písmena jsou uspořádána podle místa výslovnosti, nejprve se procvičují písmena vyslovovaná v hrdle, poté směrem nahoru k ústům, přes jazyk a jako poslední jsou...

V této lekci se procvičuje čtení písmen nesoucích kasra a následně celých slov, ve kterých se nachází kasra spolu s dříve procvičovanou fatha. Jedná se o přímé čtení, tj. tahadží an-nadhar. Všimněte si, že písmena jsou uspořádána podle místa výslovnosti, nejprve se procvičují písmena vyslovovaná v hrdle, poté směrem nahoru k ústům, přes jazyk a...

V této lekci se procvičuje čtení písmen, které nesou fatha a následně i celých slov. Jedná se o přímé čtení, tj. tahadží al-nadhar. Všimněte si, že písmena jsou uspořádána podle místa výslovnosti, nejprve se procvičují písmena vyslovovaná v hrdle (prvních šest písmen), poté směrem nahoru k ústům, přes jazyk a jako poslední jsou písmena vyslovovaná...

Cílem této lekce je naučit se vyslovovat jednotlivá písmena arabské abecedy spolu s haraka, tj. krátkou samohláskou. Arabština rozeznává 3 haraka (krátké samohlásky), jsou to:

Tzv. oddělená písmena (al-hurúf al-muqattaát) jsou specialitou Koránu. Nacházejí se na počátku některých súr (např. súra Kráva) a některé súry jsou podle nich i pojmenovány (např. súra Já sín). Celkově najdeme v Koránu 29 súr, které začínají těmito písmeny. Jejich význam není znám.

V první lekci jsme se naučili identifikovat samostatně stojící písmena, v arabštině ale písmeno mění svůj tvar podle toho, zda se nachází na začátku, uprostřed a nebo na konci slova. V této lekci nás tedy čeká identifikace pospojovaných písmen.

1. Úvod

13.12.2019

Korán, vznešená Boží kniha, byla lidstvu zjevena v arabštině. Ne každý člověk však umí číst a ne každý to dokáže v arabštině. A to je právě úkol učitelů. Mnoho znalých učenců, učitelů se snažilo vytvořit systémy, které by usnadnily lidem naučit se číst v arabštině. Začíná se obvykle jednotlivými písmeny - abecedou, systémem spojování písmen atd....